Realizacje

Przedstawiamy różnorodne obiekty, których konserwację lub restaurację przeprowadziliśmy w ostatnim czasie.

Realizacje

Przedstawiamy różnorodne obiekty, których konserwację lub restaurację przeprowadziliśmy w ostatnim czasie.

OSTATNIO PRZEPROWADZONE

Prace konserwatorskie

Sfinksy – Siemiatycze

Prace konserwatorskie dwóch rzeźb sfinksów umieszczonych na cokołach dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach:

 • dezynfekcja oraz oczyszczenie materiału zabytkowego z nawarstwień wtórnych,
 • wzmocnienie osłabionych elementów kamienia,
 • montaż płyt z piaskowca w partii cokołów,
 • uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne oraz hydrofobizacja powierzchni.
Konserwacja zabytków Toruń - Renova - sfinksy w Siematyczach

Kaplica – Frombork

Prace konserwatorskie kaplicy pw. św. Jerzego leżącej na terenie muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku:

 • usunięcie wtórnych tynków na elewacji oraz założenie tynków renowacyjnych i odsalających w partii przyziemia,
 • rekonstrukcja ceramicznej posadzki wewnątrz wraz z zagęszczeniem gruntu i wzmocnieniem fundamentów,
 • wykonanie odwodnienia wokół i stworzenie opaski żwirowej,
 • renowacja szkliwionych kształtek ceramicznych a także oczyszczenie i częściowa wymiana dachówek,
 • wymiana stolarki okiennej i renowacja drzwi z przywróceniem mechanizmu zamka, renowacja drewnianego stropu,
 • usunięcie niefachowych napraw profilowanego gzymsu i wykonanie uzupełnień,
 • renowacja sygnaturki wraz z dzwonem.
Konserwacja zabytków Toruń - Renova - kapliczka we Fromborku

Mur ceglany – Brusy

Prace konserwatorsko-budowlane murowanego ogrodzenia z cegły przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach:

 • dezynfekcja i usunięcie wtórnych elementów cementowych w partii tynków, wtórnych spoin oraz kamiennego cokołu,
 • uzupełnienie i wymiana zdezintegrowanych cegieł,
 • przeszycie murów w miejscach spękań systemem Hellifix,
 • położenie tynków renowacyjnych w systemie WTA,
 • uzupełnienie spoin, scalanie kolorystyczne i hydrofobizacja.
Konserwacja zabytków Toruń - Renova - mur ceglany wokół kościoła w Brusach

Kościół – Dźwierzuty

Prace konserwatorsko-budowlane północnej ściany korpusu z zakrystią kościoła ewangelickiego w Dźwierzutach (etap 1, bez scalania):

 • usunięcie wtórnych tynków oraz przemalowań,
 • wzmocnienie osłabionych części tynków na elewacji,
 • wykonanie uzupełnień,
 • rekonstrukcja parapetów z cegły ceramicznej,
 • rekonstrukcja profili okiennych,
 • otwarcie zaślepionego otworu okiennego w kształcie okulusa i montaż drewnianej stolarki okiennej.
Konserwacja zabytków Toruń - Renova - północna ściana kościołu w Dźwierzutach

Figura – Chełmża

Prace konserwatorskie i restauratorskie figury Matki Boskiej Bolesnej przy kościele św. Mikołaja w Chełmży.

Konserwacja zabytków Toruń - Renova - figura Matki Boskiej w Chełmży

Kaplica – Bajki-Zalesie

Prace konserwatorskie i restauratorskie kaplicy dworskiej w Bajkach-Zalesiu.

Konserwacja zabytków Toruń - Renova - kaplica dworska w Bajkach-Zalesiu

Kaplica – Purda

Prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki w Purdzie.

Konserwacja zabytków Toruń - Renova - kapliczka w Purdzie

Wyposażenie kościoła – Brusy

Prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brusach.

Konserwacja zabytków Toruń - Renova - wyposażenie kościoła w Brusach

Figura – Brudzeń

Prace restauratorskie figury Chrystusa w Brudzeniu.


Figura – Toruń

Prace restauratorskie figury matki boskiej z Dzieciątkiem przed kościołem garnizonowym w Toruniu.


PRZEPROWADZONE

Nadzory

Kościół w Brusach

Nadzór konserwatorski obejmujący prace malarskie przy renowacji malowideł wewnątrz kościoła pw. Wszystkich Świętych w Brusach.

Konserwacja zabytków Toruń - Renova - nadzór konserwatorski renowacji malowideł w kościele w Brusach

ZREALIZOWANE

Badania

Kościół w Grudziądzu

Badania i dokumentacja badań konserwatorskich dekoracji wnętrza kościoła poewangelickiego pw. Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu (rozpoznanie stanu zachowania a także zakresu występowania pierwotnych opracowań dekoracji malarskich pokrywających wnętrze kościoła).

Konserwacja zabytków Toruń - Renova - badania konserwatorskie dekoracji wnętrza kościoła w Grudziądzu

NASZE POZOSTAŁE

Realizacje

Zamek Bierzgłowski


Prace konserwatorsko-budowlane fragmentu elewacji północnej Zamku Bierzgłowskiego (wschodnia i zachodnia część południowego skrzydła zamku).

Katedra w Kaliszu


Prace konserwatorsko-budowlane elewacji wschodniej, południowej i elewacji północnej prezbiterium katedry pw. św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu.

Stoczek Klasztorny


Prace konserwatorsko-budowlane zabytkowej posadzki na terenie Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju mieszczącego się w Stoczku Klasztornym.

Kościół w Pasymiu


Prace konserwatorsko-budowlane fragmentu wnętrza wieży oraz fragmentu elewacji południowej wieży kościoła ewangelickiego w Pasymiu.