O firmie

Oferujemy zróżnicowane usługi z zakresu renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych oraz dzieł sztuki.

O firmie

Oferujemy zróżnicowane usługi z zakresu renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych oraz dzieł sztuki.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Nasza oferta

01.

Badania

Pobieramy próbki i przeprowadzamy badania konserwatorskie w profesjonalnym laboratorium.

02.

Programy

Sporządzamy programy prac konserwatorskich oraz inwentaryzację prac po konserwacji zabytków.​

03.

Nadzory

Przeprowadzamy wszelakie nadzory konserwatorskie przy udziale dyplomowanego konserwatora zabytków.

04.

Konserwacja kamienia

Prace renowacyjne oraz konserwatorskie obiektów kamiennych: posągi, nagrobki, pomniki i inne.

05.

Konserwacja metalu

Konserwacja zabytków metalowych: ogrodzenia, bramy, krzyże, medaliony, rzeźby i inne obiekty.​

06.

Detal architektoniczny

Renowacja i konserwacja detalu architektonicznego na elewacjach oraz wewnątrz obiektów zabytkowych.

07.

Elewacje zabytkowe

Konserwacja elewacji otynkowanych, elewacji z cegły i kamienia obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

08.

Czyszczenie zabytków

Profesjonalne, bezinwazyjne oczyszczanie i mycie elewacji oraz wszelkich obiektów zabytkowych.​

09.

Prace malarskie

Prace malarskie przy obiektach oraz malowidłach zabytkowych, wewnątrz jak i na zewnątrz.

Renova

Firma Renova Konserwacja Zabytków powstała w 2016 roku. W swoim obszarze działalności posiada szeroko pojęte usługi związane z konserwacją oraz renowacją zabytków architektury, rzeźby i malarstwa. Firma zajmuje się zarówno wykonawstwem, jak i sporządzaniem projektów oraz prowadzeniem nadzorów konserwatorskich, a także udziela wsparcia w zakresie sporządzania wniosków dla podmiotów, które ubiegają się o dotacje Ministra Kultury na konserwację i renowację obiektów zabytkowych.  

W zakres prac wchodzą w szczególności obiekty budowlane, które widnieją w rejestrze zabytków a także znajdują się pod szczególną ochroną prawną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ciągu kilku lat swojej działalności, poczynając od realizacji na zasadzie podwykonawstwa firma wykonała wiele różnych i samodzielnych prac zarówno dla innych przedsiębiorstw, jak i instytucji państwowych, jednostek kultury, muzeów oraz instytucji kościelnych. Wszyscy pracownicy Renova posiadają odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i umiejętności potrzebne do pracy z obiektami stanowiącymi obszar dziedzictwa kultury.